HAVE reality Rudná - prodej a pronájem nemovitostí

Advokátní a notářská úschova

Bezpečný způsob, kdy advokát (či notář) převezme do úschovy příslušný obnos peněz a sepíše protokol o úschově. Realizujete-li prodej přes realiktní kancelář, je součástí smluvní dokumentace Smlouva o úschově peněz.

Peníze jsou tak uloženy na zvláštním bankovním účtu (v případě úpadku advokáta jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku a nestávají se tak součástí dědického řízení, či exekuce).

Smlouva o úschově peněz (nebo protokol o úschově) by měl obasahovat následující údaje:

  • identifikační údaje kupujícího i prodávajícího (včetně způsobu ověření totožnosti)
  • místo a způsob převzetí peněz do úschovy
  • výše složené částky, měna, termín a podmínky výplaty peněz
  • číslo bankovního účtu, na který mají být peníze vyplaceny

Bankovní úschova

Dočasné uložení peněz formou vázaného (jistotního) účtu. Funguje na podobném principu jako advokátní, či notářská úschova. Vzhledem k administrativní náročnosti a vyšším nákladům je bankovní úschova využívána spíše v případech velkých nemovitostních transakcí. V případě vázaného účtu uzavřou mezi sebou prodávající, kupující a banka trojstrannou smlouvu. Peněžní prostředky kupujícího jsou potom složeny na zvláštní samostatný účet. K výplatě peněz dochází až po předložení příslušných dokumentů.

Pokud prodáváte nemovitost prostřednictvím solidní realitní kanceláře, měla by vám vždy dát na výběr ze všech variant, u jakého subjektu peníze deponovat.

TOPlist

aktualizováno: 10.08.2017 15:14:52