HAVE reality Rudná - prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitosti zatížené exekucí je možný, ale je zde nutná součinnost exekutora. V první řadě je nutné sehnat vhodného kupce, který je ochotný koupit nemovitost za specifických podmínek. Ty spočívají v tom, že kupující nejprve uhradí všechny exekuce, které váznou na nemoviosti. Poté se musí vyčkat až exekutor zadá příkaz k výmazu, tzn. k odstranění blokací. Katastr tuto blokaci v zakonné lhůtě odstraní. V praxi se tato skutečnost řeší tak, že je nejprve sepsána smlouva o smlouvě budoucí, kde musí být uvedeny termíny, do kdy je tato smlouva platná, kdy a na jaká čísla účtu bude převedená určitá částka, případně další specifikace. Nedílnou součástí této smlouvy musí být i předem stanovené podmínky, za jakých se přistoupí k samotné kupní smlouvě.
TOPlist

aktualizováno: 10.08.2017 15:14:52