HAVE reality Rudná - prodej a pronájem nemovitostí

hypotéka RudnáPokud se rozhodnete financovat koupi nemovitosti hypotečním úvěrem, prověřte si nejprve vaší bonitu. Zjistíte do jaké výše můžete čerpat hypoteční úvěr.

Pracovník banky, nebo hypoteční poradce vám dle vašich doložitelných příjmů spočítá, do jaké výše vám může být úvěr poskytnut. Zde je používán termín LTV (Loan To Value), což znamená poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti.

Např. LTV 100 značí tzv. 100% hypotéku. Obecně platí, že čím vyšší je LTV, tím vyšší jsou úrokové sazby.

Doporučuji, aby jste si ještě před složením blokovací jistiny (rezervačního poplatku) ověřili, zda jste pro banku bonitní a získali příslib, že za splnění podmínek banky pro uzavření smlouvy o hypotečním úvěru vám banka půjčí požadovanou částku. Vyhnete se tak problémům a případně i propadlému rezervačnímu poplatku.

Další krok, který bude následovat je, že musíte bance doložit potřebné dokumenty, které je třeba ke schválení hypotéky a těmi jsou:

  • návrh kupní smlouvy (není třeba smlouvy o smlouvě budoucí, tak jako tomu bylo dříve) banky akceptují i návrh kupní smlouvy, kde samozřejmě musí být uvedeny všechny potřebné údaje
  • odhad nemovitosti - banka vám dodá přehled certifikovaných odhadců pro vaši lokalitu a vy si s ním dohodnete termín a další postup. Ve většině případů si odhadce sám vyzvedne i LV, který je poté součástí vypracovaného odhadu
  • pokud platíte část kupní ceny z vlastních prostředků,  je nutné bance předložit potvrzení o úhradě části kupní ceny (vystaví RK, nebo advokát, popř. banka, využívate-li bankovní úschovy peněz), nebo výpis z vašeho účtu s odepsanou platbou
  • potvrzení o výši příjmů od vašeho zaměstnavatele,  min. za poslední 3 měsíce, případně dańové přiznání za poslední 2 roky, jste-li podnikatel
  • před podpisem smlouvy o úvěru ještě počítejte s tím, že budete muset doložit pojistnou smlouvu na danou nemovitost, která bude vinkulovaná ve prospěch úvěrující banky

Řešíte- li koupi přes realitní kancelář, tak v praxi to bývá tak, že makléř dohodne podpis všech smluv (smlouva o poskytnutí úvěru, zástavní smlouvy, kupní i úschovní) na jeden termín. Smlouvy o úvěru Vám banka připraví k vyzvednutí. Doporučuji ještě požádat banku, aby vám je v předstihu poslala e-mailem, aby jste si mohli zkontrolovat všechny osobní údaje. Občas se totiž stane, že jsou případné nedostatky ve smlouvě objeveny až při podpisu a vše se potom zbytečně zkomplikuje.

Posledním krokem před čerpáním uvěru je doručení podepsaných smluv s úředně ověřenými podpisy do podatelny příslušného katastrálního úřadu, včetně formuláře návrhu na vklad. Ve chvíli kdy bance doručíte potvrzený návrh na vklad, s uvedeným podacím číslem příslušného katastrálního úřadu, s označeným originálem podacího razítka, originál příslušné zástavní a kupní smlouvy, s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran proběhne čerpání. V některých případech může být finální čerpání podmíněno předložením dalších jiných dokumentů, které si banka vyžádá.

Ráda Vám výše uvedené kroky usnadním a hypoteční úvěr Vám vyřídím v nejkratším možném termínu.


Formulář

Vyřízení hypotečního úvěru *
Jméno a příjmení *
e-mail *
telefon *
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 10.08.2017 15:14:52