HAVE reality Rudná - prodej a pronájem nemovitostí

Družstevní vlastnictví

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., upravující problematiku převodu členského převodu v bytovém družstvu podrobněji než zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, který byl účinný do 31.12.2013.

Podstata družstevního bydlení spočívá v tom, že majitelem bytového domu je družstvo, tedy právnická osoba. Členové družstva nejsou majiteli bytů, jsou pouze nájemníci (platí, že každý z nájemníků se stává členem družstva). Člen družstva tedy nemůže prodat byt jako takový. Pokud tedy mluvíme o prodeji družstevního bytu, jde ve skutečnosti o převod členských práv v bytovém družstvu za úplatu.

Členství v družstvu může být převedono z jedné osoby na druhou, převod není podmíněn souhlasem orgánů družstva. Členská práva jsou automaticky převedena v okamžiku, kdy původní a nový člen družstva předloží představenstvu dohodu o převodu vlastnictví

TOPlist

aktualizováno: 10.08.2017 15:14:52